Plant Protection Session

Papers were presented in Plant Protection Session

Table of Contents

Plant Protection

Liu Xianbao, Huang Guixiu, Cai Jimiao
PDF
423
Li Boxun, Huang Guixiu, Yang Yang
PDF
424
Cai Jimiao, Li Boxun, Huang Guixiu
PDF
425
Yu Zhang, Hai-xia He, Fucong Zheng, Meng Wang
PDF
426
Manju Philip, C. Kuruvilla Jacob
PDF
427-435
Aurelie IC Nyaka Ngobisa, PA Owona Ndongo, Oumar Doungous, Godswill Ntsomboh-Ntsefong, SW Njonje, EE Ehabe
PDF
436-447
Cheng Han, Cheng Xiang, Fang Jialin, Huang Huasun
PDF
451
Edison Purba, Agustinus Purba, Yosephine R Sianipar
PDF
452
Xiaodong Zhang, Shipeng Feng, Bang An, Chaozu He, Hongli Luo
PDF
458
Pham Thi Ngoc Giau, Nguyen Bao Quoc
PDF
459-476
Tri Rappani Febbiyanti, Alchemi Putri Juliantika Kusdiana, Suryo Wiyono, Sudirman Yahya, Widodo Widodo
PDF
477-491
Santi Puspitasari
PDF
492-493